Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Motiverende gespreksvoering, wat is dat?

Motiverende gespreksvoering, wat is dat?

Motiverende Gespreksvoering is een methode om cliënten te begeleiden bij gedragsverandering. Het is een veelgebruikte methode vooral in de verslavingszorg en daar heeft het zijn effectiviteit ook bewezen.

Sinds een aantal jaren wordt deze coaching methodiek ook breder toegepast.

Wat doet Motiverende Gespreksvoering? Het is een gespreksstijl waarmee je de eigen motivatie en bereidheid tot veranderen van je client ontlokt en versterkt. Je bouwt een relatie op met je client die is gebaseerd op respect, interesse, compassie, oordeelloosheid en positieve coaching.

Deze methode wordt met andere methodieken goed gecombineerd. Het is een manier van omgaan met veranderende mensen in combinatie met praktische toepasbare communicatietechnieken om veranderingen te stimuleren en te ondersteunen.

Motiverende Gespreksvoering is ontstaan in de jaren tachtig. De grondleggers vaan deze methode zijn William Miller en Stephan Rollnick. Zij deden onderzoek in de verslavingszorg, publiceerden hierover en pasten hun methode toe. In 1991 hebben zij hun eerste boek gepubliceerd.

Ze ontdekten dat weerstand tegen verandering geen persoonlijke eigenschap van een client is, maar vooral iets wat zich afspeelt in de relatie tussen client en hulpverlener. Ze ontdekten hoe het taalgebruik van een hulpverlener weerstand bij cliënten kon laten afnemen, het zelfvertrouwen van cliënten kon versterken en hoe de bereidbaarheid tot verandering in een gesprek kon groeien.

Er zijn meer dan 200 gerandomiseerde klinische onderzoeken over Motiverende Gespreksvoering gepubliceerd.