Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Voedingsdeskundige/gedragscoach

Gaby van der Voort
Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby is van der Voort verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • Gaby van der Voort
 • Aziering 38
 • 3823WR Amersfoort
 • info@bijzondermenscoaching.nl

Gaby van der Voort is de Functionaris Gegevensbescherming van Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby.

Welke informatie verzamel ik en waar haal ik die vandaan:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Gegevens over je gezondheid

Deze gegevens worden door jezelf verstrekt.

Hoe ik jouw informatie gebruik en waarom:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van mijn opdrachten en nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn begeleiding uit te kunnen voeren
 • Je zo goed mogelijk te kunnen adviseren tijdens het begeleidingstraject

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort) tussen zit. Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Excel, Word voor de verwerking van de persoonsgegevens en het aanmaken van de facturen.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar:
Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 3 maanden.

Met wie deel ik jouw gegevens en waarom:
Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort deelt geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw keuzes en rechten:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bijzondermenscoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:
Gedrags- en anti-dieetcoach en voedingsdeskundige Gaby van der Voort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bijzondermenscoaching.nl